Rakennus-Altafin Oy | Pekurintie 10, 90450 Kempele | Puhelin 040 777 1885

 

 GDPR REKISTERINPITÄJÄN TIETOSUOJALAUSUNTO

EU:N YLEINEN TIETOSUOJA-ASETUS

Rakennus-Altafin Oy (Y-tunnus: 2009053-3), Pekurintie 10, 90450 Kempele (myyjä/rekisterinpitäjä) ja sen verkkokaupat ylläpitävät uuden tietosuoja-asetuksen mukaisia asiakastietoja tilausten vastaanottamiseen ja käsittelemiseen kaupassa tehdyn sopimuksen perusteella.

1. Tilausrekisteri: Tiedot, joita tallennetaan, liittyvät olennaisesti tilauksen toimittamiseen ja tarvittavaan yhteydenpitoon. Näitä ovat mm. nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä IP-osoite. Lisäksi tallennetaan tilaustiedot.

2. Kanta-asiakasrekisteri: tiedot on saatu asiakkaalta. Tallennettavat tiedot ovat nimi, osoite, puhelinnumero tai email. Asiakas on voinut valita, saako hänelle lähettää tietoja uutuuksista ja tarjouksista (opt-in). Asiakastiedot, muutokset ja poistot on ilmoitettava rekisterinpitäjälle.

3. Tietoja ei käytetä ilman asiakkaan erillistä suostumusta muuhun kuin tuotteiden toimittamiseen ja mm. takuutietojen varmistamiseen.

4. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille muutoin kuin kohdan 6. logistiset tiedot

5. Myyjälle ei jaa tulostettuja eikä kirjoitettuja dokumentteja tilaukseen liittyen tai ne tuhotaan käsittelyn jälkeen

6. Myyjä siirtää toimitustiedot tilauksen postittamiseen liittyen suojattua siirtokanavaa myöden logistiikkapalvelut tuottavaan yritykseen (kuten Posti, Matkahuolto yms.) joka vastaa tietojen asianmukaisesta tallennuksesta ja käsittelystä.

7. Mikäli asiakas haluaa muuttaa tai poistaa tallennetut henkilö- ja tilaustiedot, ne poistetaan tai muutetaan asiakkaan pyynnöstä tai -toimesta. Mikäli tiedot halutaan poistaa, on asiakkaan talletettava kauppaan liittyvät kuitit ja dokumentit mahdollisia takuu- ja tuotevastuutapauksia varten.

8. Kaikki kahta vuotta vanhemmat tilauksiin liittyvät tiedot poistetaan tai anonymisoidaan kaikista myyjän järjestelmistä.

9. Myyjä on nimennyt tietosuojavastaavan: Alpo Tabell, Rakennus-Altafin Oy, Pekurintie 10, 90450 Kempele

10. Myyjä ilmoittaa tietoturvan loukkaamisista valvontaviranomaiselle mahdollisuuksien mukaan 72 tunnin kuluessa loukkauksen ilmitulosta.

 

TIETOTURVA

Rekisterinpitäjä siirtää kaiken tilaustiedon sähköisesti suojattua ja salattua (https:) tietoliikennetekniikkaa hyödyntäen ja tietosäilöt on suojattu salasanoin ja salauksin niin verkkopalvelimilla kuin paikallisissa tietokoneissa.

.

Kempeleessä 15.10.2018