Kattoremontti

Vesikatto talon tärkein elementti

Vesikaton tehtävä on suojata taloa sään vaikutuksilta. Ennen kaikkea sen täytyy pitää vettä, jotta vesikatto täyttäisi sille asetetut tekniset vaatimukset, sekä pitää katon kaikki rakenteet suunnitella ja rakentaa oikein. Katto on yksi talon tärkeimmistä osista.

Toimiva katto on riittävän jyrkkä. Vesikatto ratkaisu on yksi pientalohankkeen tärkeimmistä valintatilanteista, jossa joutuu miettimään asiaa perusteellisesti. Erilaisia vesikatto tyyppejä, yläpohja tyyppejä ja kate vaihtoehtoja on tarjolla.

Vesikaton muotoon, yläpohjarakenteisiin sekä katemateriaaliin ja sen väriin on otettava kantaa jo ennen rakennusluvan hakemista. Tavoitteena on suunnitella katto, joka täyttää vaatimukset ja on lisäksi ulkonäöltään sellainen, että sen muoto ja väri muodostavat rakennuksen ulkoseinien kanssa yhdessä ympäristöön sopivan kokonaisuuden.

Toteutamme niin pienet kuin suuretkin kattoremontit.

Teemme kattoremontin avaimet käteen periaatteella tai osaurakkana oli se sitten pelkkä kevyt kunnostus, huoltomaalaus tai katemateriaalin uusinta tai vaihto toiseen.

Työlle annamme 2 vuoden takuun ja katemateriaaleille valmistajan antamat takuuehdot, yleensä 10-15 vuoden takuun.

  • Huopakatot
  • Tiilikatot
  • Peltikatot
  • Katonmuutostyöt
  • Maalaukset