Huoneistoremontit


Huoneiston remontti

Huoneistoremontilla viitataan kerros- tai rivitaloasunnossa tehtäviin korjaus- ja muutostöihin.

Toteutamme niin isot kuin pienet huoneistoremontit kaikilla osa alueilla laadukkaasti.

Remontti ilmoitus

Asunto-osakeyhtiölaki edellyttää, että asunnossa tehtävistä remonteista tulee ilmoittaa taloyhtiön hallitukselle. Remontti-ilmoitus täytyy tehdä aina, kun remontilla voi olla vaikutusta talon rakenteisiin tai naapurihuoneistoihin. Ilmoituksen kanssa on hyvä olla ajoissa liikkeellä: remonttia ei saa koskaan aloittaa, ennen kuin taloyhtiön hallitus on antanut siihen luvan.

Valvonta

Taloyhtiöllä on oikeus valvoa osakkaiden tekemiä tai teettämiä remontteja. Valvonnasta voi vastata joko taloyhtiön edustaja tai ulkopuolinen asiantuntija.

Kun remontit tehdään kunnolla, ennaltaehkäistään riitoja ja ongelmia.

Toisinaan taloyhtiö voi päättää, ettei valvonnalle ole tarvetta. Tällainen tilanne saattaa syntyä esimerkiksi silloin, kun osakkaan tekemästä remontti-ilmoituksesta käy selkeästi ilmi, että pieni remonttityö suoritetaan hyvän rakennustavan mukaisesti.

Remontista ilmoittaminen

Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkaan on ilmoitettava taloyhtiölle kirjallisesti remontista aina, kun remontti voi vaikuttaa taloyhtiön vastuulla oleviin talon rakenteisiin tai naapuriasuntoihin.

Taloyhtiön hallitus sopii isännöintiyrityksen kanssa siitä, miten ilmoitukset käsitellään ja miten asiasta tiedotetaan osakkaille. Monet isännöintiyritykset ovat antaneet osakkaille ohjeet remontti-ilmoituksen tekemisestä esimerkiksi verkkosivuillaan.

Miksi remontista pitää ilmoittaa?

 • Remontti-ilmoituksen tekeminen on osakkaan etu. Kun remontti tehdään kunnolla, ennaltaehkäistään riitoja ja ongelmia.
 • Remontti-ilmoitus mahdollistaa sen, että osakkaalla voi olla oikeus saada myöhemmin hyvitystä taloyhtiön toteuttaman remontin yhteydessä. Osakas voi saada hyvitystä taloyhtiön remontista, jos taloyhtiölle syntyy osakkaan jo aiemmin toteuttaman remontin ansiosta säästöä.
 • Remontti-ilmoituksen avulla asuntokaupan yhteydessä uusi osakas saa tietoa asunnossa tehdyistä remonteista isännöitsijätodistuksesta. Isännöintiyritys ylläpitää rekisteriä remontti-ilmoituksista.

Mitkä remontit pitää ilmoittaa?

 • Remonteista, jotka voivat vaikuttaa yhtiön kunnossapitovastuulla oleviin osiin, kuten kantaviin seinärakenteisiin, hormistoihin, sähköjohdotuksiin, lämmitys-, vesijohto- tai viemärijärjestelmään, vedeneristeisiin, vesikalusteisiin, ilmastointiin tai akustiikkaan
 • Nämä on aina ilmoitettava
  • parketin asennus muovimaton tilalle
  • wc:n, kylpyhuoneen, saunan remontointi, rakentaminen tai poistaminen
  • keittiön allaskaappien vaihtaminen
  • pesukoneen tai astianpesukoneen asentaminen, jos koneen vesi- ja viemäriletkulle tai sähköjohdolle ei ole liitäntävalmiutta
  • hanan tai wc-istuimen vaihto
  • hanan irrottaminen, veden katkaisemista edellyttävät työt
  • kiinteiden sähköjohtojen asentaminen ja poistaminen
  • viemäri-, käyttövesi-, sähkö-, lämmitys- tai ilmanvaihtojärjestelmiin liittyvien laitteiden asentaminen, muuttaminen tai poistaminen: lämmitysjärjestelmään kuuluva lämmityspatteri tai lattialämmitys, integroitu liesi, liesikupu tai ilmanvaihtoon kytketty liesituuletin, lämminvesivaraaja
  • parvekkeen lattian pinnoitteen vaihtaminen (saattaa vaikuttaa vesieristykseen)
  • muutokset kantaviin väliseiniin
  • muutokset ulko-oviin (esimerkiksi ovisilmän tai turvalukon asentaminen)
  • kevyiden väliseinien purkaminen, siirtäminen tai uusien rakentaminen, jos seinien sisällä kulkee sähkö- yms. johtoja

Kenelle ilmoitetaan?

 • Yleensä isännöintiyritykseen (jos hallitus on näin sopinut isännöinnin kanssa)
 • Jos muutostyö vaikuttaa naapureihin, hallituksen tai isännöinnin tehtävänä on ilmoittaa muutoksesta heille. Tämän jälkeen naapurit voivat harkita onko heillä mahdollisuus puuttua remonttiin. Remontin tekijän kannattaa itsekin ilmoittaa naapureille suunnittelemastaan remontista ja työn aiheuttamasta haitasta.

Mitä ilmoitetaan?

 • osakkaan nimi ja yhteystiedot
 • tarkka osoite
 • mitä korjataan
 • milloin korjataan (remontin alkamisaika ja sen kesto)
 • kuka remontin tekee (myös suunnittelijoiden, urakoitsijoiden ja työnvalvojien nimet, yhteystiedot ja Y-tunnukset)

Miten ilmoitetaan?

 • Remontti-ilmoitukset tulee tehdä kirjallisesti, jotta tiedot voidaan säilyttää ja tallentaa.
 • Katso tarkemmat ohjeet isännöintiyrityksen verkkosivuilta/ohjeista.

Miten remonttia valvotaan?

 • Yhtiö valitsee, mistä valvonta hankitaan.
 • Valvonnan tarve on kuitenkin ratkaistava tapauskohtaisesti.
 • Valvonnan kustannusten tulee olla kohtuullisia eli valvonnan laajuus tulee olla oikeassa suhteessa valvontatarpeeseen. Pienessä remontissa valvonnan osuus remontin kustannuksista voi olla suuri.